[Flash Sale] คูปองส่วนลด 130 บาท สำหรับลด เมนูไก่ผัดซอสคาลบี้ Dak Galbi (ราคาปกติ 329 บาท)

In stock
SKU
LZD-3392244547
฿200.00
  • คูปองนี้สามารถใช้เป็นส่วนลด 130 บาท ของร้าน Dak Galbi เท่านั้น
  • เมื่อลูกค้านำมาใช้ที่ร้าน จะต้องชำระเงินเพิ่มเป็นจำนวน 199 บาท
  • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำการขอคืนเงินได้ทุกกรณี
  • โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการสั่งอาหาร
  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ระบุบนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนหรือคืนเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับ CODE ที่ไม่ถูกต้อง หรือหมดอายุ
  • บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  • เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายต่างๆที่เสนอมานี้ ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโปรโมชั่นตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
More Information
External Url https://www.lazada.co.th/products/flash-sale-130-dak-galbi-329-i1350284356.html
Site Lazada
Sold Count 0
End Date Dec 31, 2099
Deal ID 5998
Write Your Own Review
You're reviewing:[Flash Sale] คูปองส่วนลด 130 บาท สำหรับลด เมนูไก่ผัดซอสคาลบี้ Dak Galbi (ราคาปกติ 329 บาท)