Kintetsu Rail Pass 1-Day (OSAKA-KYOTO-NARA) อายุ 12 ปีขึ้นไป

In stock
SKU
LZD-334944936
฿450.00
  • สำหรับใช้เดินทางได้1 วัน
  • สำหรับเส้นทางOSAKA-KYOTO-NARA
  • รับ e-Voucher
  • ตั๋วหมดอายุ6 เดือน เริ่มนับจากวันที่ออก Voucher
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับRopeway ได้
  • ขึ้นลงรถไฟฟ้าคินเท็ตสึและรถบัสนาราโคซือภายในพื้นที่ที่กำหนดได้ตามต้องการ
More Information
External Url https://www.lazada.co.th/products/kintetsu-rail-pass-1-day-osaka-kyoto-nara-12-i219918250-s334944936.html?search=1
Site Lazada
Sold Count 0
End Date Dec 31, 2099
Deal ID 800
Write Your Own Review
You're reviewing:Kintetsu Rail Pass 1-Day (OSAKA-KYOTO-NARA) อายุ 12 ปีขึ้นไป