[E-Coupon] Eatigo Cash Voucher (ECV) คูปองส่วนลด มูลค่า 200 บาท

In stock
SKU
LZD-2531766285
฿180.00
 • ⁃ คูปองเงินสด (ECV) มูลค่า 200บาท ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ⁃ รหัสคูปองเงินสด (ECV) นี้สามารถใช้ได้กับทั้งผู้ใช้ใหม่ เเละผู้ใช้เดิมของ eatigo
 • ⁃ รหัสคูปองเงินสดนี้ ใช้ได้กับการจอง 1 ท่านขึ้นไป อีททิโกขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรโมชั่นได้ตลอดเวลา
 • ⁃ รหัสคูปองเงินสด (ECV) นี้ มีอายุการใช้งานตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
 • ⁃ อีททิโกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ⁃ อีททิโกขอสงวนสิทธิ์การใช้งานที่น่าสงสัยหรือที่ไม่ถูกต้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ⁃ โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมสิทธิ์กับส่วนลด
 • ⁃ อีททิโกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ⁃ หากท่านต้องการใช้คูปองนี้ลดราคาสำหรับการจองร้านอาหาร ท่านจะต้องกรอกในการจองออนไลน์เท่านั้น
 • ⁃ การใช้คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช้ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์กล่องของขวัญสีเหลืองเท่านั้น
 • ⁃ ท่านไม่สามารถใช้คูปองนี้ร่วมกับรหัสโปรโมชั่นอื่น ⁃ หากท่านไม่ได้ใส่โค๊ดลงแบบฟอร์มออนไลน์ ท่านจะไม่ได้รับส่วนลดจากทางร้าน
 • ⁃ รหัสคูปองเงินสด (ECV) ยังคงใช้ได้หากการจองถูกยกเลิกหรือแก้ไข – ตราบใดที่รหัสยังไม่หมดอายุ
 • ⁃ รหัสคูปองเงินสด (ECV)ที่ท่านได้ถูกพิจารณาว่าถูกริบและไม่สามารถเรียกคืนได้ในกรณีที่มีการจองแล้วมีสถานะไม่มาใช้บริการ
 • ⁃ กรุณาเก็บใบเสร็จเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะการใช้บริการกับทางร้านอย่างน้อยสองสัปดาห์
More Information
External Url https://www.lazada.co.th/products/e-coupon-eatigo-cash-voucher-ecv-200-i1108772614.html
Site Lazada
Sold Count 0
End Date Dec 31, 2099
Deal ID 5996
Write Your Own Review
You're reviewing:[E-Coupon] Eatigo Cash Voucher (ECV) คูปองส่วนลด มูลค่า 200 บาท